Nødnettprisen 2021


Under Nødnettdagene hadde DSB gleden av å kunne dele ut Nødnettprisen 2021 til Bjarne Grandalen.

Nominasjonene strømmet inn fra alle kanter av landet i forkant, og en komité sammensatt av representanter fra POD, Hdir, HRS og DSB har tatt beslutningen om hvem som fortjener årets pris.

Kandidaten er nominert flere ganger, av flere ulike etater. I begrunnelsen står det at kandidaten, med sin unike kompetanse innen radiokommunikasjon og hvordan løsningene er satt sammen, har vært en ressurs for politiet siden dag én. Han har vært med på hele Nødnettreisen, er alltid på tilbudssiden og stiller opp der hvor det er behov.

"Han ser muligheter der andre stopper opp, og løser alt i forbindelse med NOSE/FINO-spørsmål (nødkommunikasjon på tvers av landegrenser, red. anm.). Han har kjørt dekningsprøver der andre ikke visste det var veier, både i Norge og grenselangs mot Sverige og Finland. Han er en hedersmann!", står det i begrunnelsen.

Nødnettprisen gikk til en som har utmerket seg med sin bruk av Nødnett. Et godt forbilde, en utmerket Nødnett-ambassadør og en verdsatt samarbeidspartner på tvers av brukerorganisasjoner: Bjarne Grandalen.

"For en verdig mottaker av prisen!", sa Knut Solstad, seksjonsleder for samband hos Politets IKT-tjenester, da han tok imot prisen på vegne av prisvinner og kollega.

...og det er vi helt enige i. Nødnettprisen er en anerkjennelse fra hele Nødnettfamilien for Bjarnes innsats gjennom mange år.

Tusen takk for innsats og engasjement – og gratulerer! Prisen er selvfølgelig, og tradisjonen tro, en gullbelagt Nødnett-terminal. 

Foto: Knut Solstad, Politiets IKT-tjenester