Viktig beslutning om nytt nødnett


Valget av konsept for nytt nødnett er nå tatt. Eline Palm Paxal, avdelingsdirektør i avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon, er glad for beslutningen.

- Et viktig retningsvalg er tatt, og dette er en milepæl for oss. Det er besluttet at det skal igangsettes et forprosjekt i tråd med anbefalt konsept, og vi er i dialog med Justis- og beredskapsdepartementet om mandat og nødvendig finansiering.

Eline Palm Paxal er glad for at retningsvalg om nytt nødnett er tatt. Foto: Agnar Christensen, DSB

Det valgte konseptet kombinerer statlig eierskap og kjøp fra kommersielle mobiloperatører. Det betyr at staten skal eie de nødnett-spesifikke tjenestene, blant annet gjennom anskaffelse av teknisk plattform. Staten leverer denne type tjenester i dag gjennom dagens Nødnett. Dekning og kjernenett skal leveres av kommersielle mobiloperatører. Da utnyttes innovasjonskraften i mobilmarkedet og mobilteknologi som 5G og etterfølgende generasjoner. Samtidig skal behovene for sikkerhet, dekning og robusthet for nød- og beredskapskommunikasjon ivaretas.

- Beslutningen er viktig for å sikre et godt nødnett der nasjonal kontroll og sikkerhet er godt ivaretat, sier direktør i DSB, Elisabeth Aarsæther. Les mer på dsb.no.

Konseptet ble anbefalt av DSB og Nkom, og støttet av ekstern kvalitetssikrer.

- Det er gitt gode råd og føringer for arbeidet gjennom hele prosessen, blant annet fra departementene, kvalitetssikrer og involverte fagressurser. Vi har lyttet og lært. I et så stort statlig prosjekt er det både naturlig og nødvendig å stille kritiske spørsmål underveis og utforske nye retninger og muligheter, sier Eline Palm Paxal.

omfattende utredningsarbeid.jpg
Paxal forteller om det omfattende utredningsarbeidet som er gjennomført i arbeidet med nytt nødnett. Foto: DSB 

Konseptet er også egnet til å ivareta muligheter for videreutvikling av løsninger og tjenester, sikre fleksibilitet til å kunne inkludere nye brukere og unngå uønsket påvirkning på konkurransen i mobilmarkedet.

– Det legges opp til en trinnvis tilnærming. Mobilteknologien og nød- og beredskapstjenestene utvikler seg, og det er viktig å ikke detaljere løsningene for tidlig. Andre land har tilsvarende prosjekter. Vi følger med og lærer av de andres erfaringer og kunnskaper. Dette får vi nytte av i det videre arbeidet, sier Paxal.

Overgang til nytt nødnett er en stor oppgave, og det er viktig for DSB å involvere dagens brukere av Nødnett for å utforme og iverksette løsninger som snakker sammen. Paxal forklarer at dette er avgjørende for å opprettholde og videreføre de viktige samhandlingsgevinstene og Nødnetteffekten.

- I første omgang har vi involvert representanter fra nødetatene. Etter hvert skal flere brukergrupper involveres. Sammen skal vi levere nytt nødnett, avslutter Paxal.