DSB ønsker markedsdialog om nytt nødnett


I nytt nødnett skal staten anskaffe og forvalte en løsning for oppdragskritiske tjenester for nød- og beredskapskommunikasjon. Dialog med markedet vil være sentralt i det videre arbeidet og DSB har invitert aktuelle markedsaktører til å gi sine innspill til en mulig løsning for disse tjenestene.

Det er besluttet å erstatte dagens TETRA-baserte Nødnett med en ny løsning for nød- og beredskapskommunikasjon. Et nytt nødnett skal støtte kommunikasjonstjenestene som er kritiske for brukerne i dagens Nødnett, og i tillegg kunne tilby nye kommunikasjonsformer som bredbåndsteknologi som Mission Critical Services (MCX) muliggjør. MCX-tjenestene vil være basert på 3GPP-spesifikasjonene og vil inkludere både MCPTT, MCVideo og MCData.

Nytt nødnett vil kombinere statlig eierskap og tjenesteanskaffelser fra kommersielle mobiloperatører. Radiodekning og kjernenett skal leveres av en eller flere kommersielle mobiloperatører, mens MCX-systemet vil bli forvaltet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det er videre tenkt at DSB skal være tjenesteleverandøren som leverer MCX-tjenester til sluttbrukerne.

Mer informasjon om nytt nødnett

Som del av våre forberedelser til anskaffelsen av den nye løsningen har DSB invitert markedsaktører som MCX-systemleverandører, systemintegratorer, programvareutviklere, utstyrsprodusenter, mobiloperatører og andre tjenesteleverandører mv. til å gi sine innspill til en mulig løsning for MCX-tjenester i nytt nødnett.

RFI-dokumentene er publisert her: