Statnett donerer Nødnetterminaler til Røde Kors Hjelpekorps


Røde Kors Hjelpekorps takket og smilte bredt da de fikk overlevert Nødnetterminaler fra Statnett.

Foto: DSB

Statnett har Nødnetterminaler som ble brukt til en pilot av Nødnett i organisasjonen. De har i senere tid valgt å ta Nødnett i bruk over hele landet, og har anskaffet nye terminaler til dette. Terminalene som ble brukt i pilotfasen er det Røde Kors nå får glede av. Det er totalt 24 terminaler med diverse tilbehør som tas i bruk av Røde Kors sine hjelpekorps i Sogn og Fjordane og Finnmark. 

Jon-Harald Bråten, sambandsleder i Røde Kors Hjelpekorps, forteller at de nye terminalene kommer godt med, da hjelpekorpsene i disse to regionene hadde få terminaler i forhold til antall frivillige. 

"Statnett er glad for å kunne støtte frivillige organisasjoner, også passer det jo bra at det er frivillighetens år i 2022." sier Kåre Rudsar, seniorrådgiver i Statnett.

Foto: DSB
Foto: DSB
På bildet ser vi f.v. Volker Kluge (DSB), Jon-Harald Bråten (RK), Kåre Rudsar (Statnett), Kay Erik Antonsen (RK) og Lars-Otto Laukvik (DSB).