Webinar om nytt nødnett


DSB inviterer til åpent webinar for alle nød- og beredskapsbrukere mandag 15. januar .

Tid: 15. januar 2024 kl. 14:00-15:00
Sted: Lenke til opptak webinar

imagewdw98.png

Avdelingsdirektør Eline Palm Paxal (t.v.) tar med seg fagfolk fra prosjektet som jobber med nytt nødnett; blant annet prosjektleder Astrid Arnesen (t.h.). 

På webinaret får du informasjon om status i arbeidet, hvilke milepæler vi jobber mot, hvordan prosjektet skal involvere brukere og andre berørte, samt hvilke muligheter og utfordringer DSB ser med et nytt nødnett.

- Vi gleder oss til å gi alle som ønsker det et innblikk i hvordan vi jobber med å få på plass et nytt nødnett, sier Eline Palm Paxal. 

DSB har fått i oppdrag å vise hvordan vi kan sikre brukere av nød- og beredskapskommunikasjon en fremtidsrettet løsning for kommunikasjon og informasjonsdeling som er robust og sikker med god dekning og kapasitet. 

Agenda

  • Hvorfor nytt nødnett og hva innebærer det?, v/avd.direktør Eline Palm Paxal
  • Hva jobber vi med i forprosjektet for nytt nødnett i 2024, og hvordan involveres brukerne? v/prosjektleder for forprosjektet Astrid Arnesen 
  • Hvordan blir dekning, robust og tjenester i forhold til dagens Nødnett? Vi ser på tekniske muligheter og utfordringer med nytt nødnett, v/fagansvarlig for nett og tjenester nytt nødnett Eirik Følstad

Webinaret er åpent og gratis for alle nød- og beredskapsbrukere. Det er ingen påmelding. Lenke til webinar.

Det blir mulighet for å sende inn spørsmål både i forkant og underveis på webinaret på

Tips gjerne dine kollegaer om webinaret!

nn.png  Alt om nytt nødnett