NCCOM presenterer krav til terminaler for nytt nødnett


Operatører av samfunnsviktige kommunikasjonstjenester i Norden har utarbeidet felles krav til design og egenskaper for mobile og robuste terminaler som skal brukes i neste generasjons kommunikasjonssystem som blant annet nytt nødnett.

Kravene er spesifisert i et såkalt whitepaper produsert av NCCOM, Nordic Critical Communication Operator Meeting, et forum for de nordiske operatørene av samfunnsviktige kommunikasjonstjenester. Senter for beredskapskommunikasjon (Danmark), Erillisverkot (Finland), 112 Einn Einn Tveir (Island), Myndigheten for samfunnssikkerhet og beredskap (Sverige) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (Norge) har bidratt i arbeidet.

Dokumentet ble presentert i mai 2023 på Critical Communications World-messen i Helsinki og er først og fremst rettet mot produsenter og brukere av terminaler.

Krav tilpasset brukere i Norden
De nordiske landene krever blant annet tilpasning for å møte nye standarder, ytelseskrav for nordiske værforhold og fysiske knapper for trykk-og-snakk (PTT) og alarmanrop. Kravene kommer i tillegg til kravene som stilles til dagens kommersielle mobiltelefoner.

Landsspesifikke krav vil bli kunngjort gjennom nasjonale anskaffelsesprosesser, og kan variere på grunn av produktets modenhet og markedstilgjengelighet. Dokumentet fokuserer på robuste håndholdte enheter som skal brukes i tøffe forhold. Tilsvarende krav til annet bruk kan publiseres på et senere tidspunkt.

Dokumentet finner du her.