Alternatives for mission-critical services in public mobile networks in Norway


3. mai la DSB frem et dokument med alternativer for oppdragskritiske tjenester i kommersielle mobilnett: "Alternatives for mission-critical services in public mobile networks in Norway".

Dokumentets forside er bygget på DSBs malverk. En  stor "R" illustrerer at dette er en rapport.
Last ned pdf (391,9KB)
Utgitt