Bruk av Nødnett 22. juli 2011


Terrorangrepene 22. juli 2011 satte norske rednings- og beredskapsressurser på en utfordrende prøve, inklusive Nødnett. Rapporten dokumenterer bruken av Nødnett og identifiserer forbedringsområder.

Last ned pdf (1,8MB)
Utgitt