Bruk av Nødnett 22. juli 2011


Terrorangrepene 22. juli 2011 satte norske rednings- og beredskapsressurser på en utfordrende prøve, inklusive Nødnett. Rapporten dokumenterer bruken av Nødnett og identifiserer forbedringsområder.

Dokumentets forside med logo fra daværende Direktoratet for nødkommunikasjon, og små bilder av brukere og radioterminaler.
Last ned pdf (1,8MB)
Utgitt