Brukerevaluering 2011


Denne brukerundersøkelsen er en av flere evalueringsaktiviteter for å avdekke virkningene av Nødnett på kort sikt. Undersøkelsen er en oppfølging av en lignende undersøkelse gjennomført i 2007.

Dokumentets forside, kun tekst.
Last ned pdf (689,3KB)
Utgitt