Brukerevaluering 2019


Brukerevalueringen ble gjennomført blant alle Nødnetts brukere i perioden mai til juli 2019. Målet var å få tilbakemeldinger fra brukerne for å synliggjøre positive effekter av Nødnett og kartlegge forbedringspotensial.

Dokumentets forside. Bildet viser beredskapsaktører på scootere i vinterlandskap.
Last ned pdf (17,2MB)
Utgitt