Brukerevaluering 2023


Målet med denne brukerevalueringer har vært å få tilbakemeldinger fra brukerne av Nødnett for å synliggjøre effekter, kartlegge forbedringspotensial og undersøke behov for fremtidige tjenester. Evalueringen viser at den generelle tilfredsheten med Nødnett fortsatt er høy, Nødnett har gitt tydelige gevinster for brukerne og for landets befolkning, og felles situasjonsforståelse er viktig også for fremtiden.

Last ned pdf (12,1MB)
Utgitt