Brukerundersøkelse 2015


Brukerundersøkelsen i 2015 fokuserte på nødetatenes tilbakemeldinger fra de første utbyggingsområdene. Målet med undersøkelsen var å få tilbakemeldinger for å synliggjøre positive effekter av Nødnett og kartlegge forbedringspotensial.

Dokumentets forside med logo fra daværende Direktoratet for nødkommunikasjon, og små bilder av brukere og radioterminaler.
Last ned pdf (1,2MB)
Utgitt