Brukerevaluering 2017


Resultatene fra brukerundersøkelsen viser at brukerne er godt fornøyd med Nødnett. Brukerne mener at Nødnett bidrar til effektiv kommunikasjon og samhandling, og er bedre enn sambandet de hadde før.

Dokumentets forside er bygget på DSBs malverk. En  stor "R" illustrerer at dette er en rapport.
Last ned pdf (1,3MB)
ISBN-nummer
978-82-7768-439-0
HR-nummer
2373
Utgitt