Brukerundersøkelse helse 2012


Denne brukerevalueringen ble gjennomført blant operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets trinn 1. Hensikten var å få innblikk i brukererfaringene, slik at man kunne dra nytte av disse i den videre utrulling av et landsdekkende Nødnett.

Dokumentets forside med små bilder av beredskapsaktører og deres verktøy.
Last ned pdf (2,5MB)
Utgitt