De frivillige organisasjonenes utprøving av Nødnett


I perioden våren 2011 til høsten 2012 hadde fire frivillige hjelpeorganisasjoner Nødnett-terminaler til utprøving. Rapporten gir en oppsummering av deres erfaring med bruk av Nødnett. Tilbakemeldingene fra prøvebruken av Nødnett er overveiende positive.

Dokumentets forside med logo fra daværende Direktoratet for nødkommunikasjon, og små bilder av brukere og radioterminaler.
Last ned pdf (1,7MB)
Utgitt