Driftskonseptet trinn 1


Rapporten gir en overordnet beskrivelse og vurdering av Nødnett-systemets drifts- og vedlike-holdskonsept i trinn 1.

Dokumentets forside. Dokumentet har Teleplan som avsender.  Små bilder av beredskapsaktører og deres verktøy er brukt som illustrasjon.
Last ned pdf (1,5MB)
Utgitt