Erfaringer etter skogbrannsituasjonene 2018


Våren og sommeren 2018 var preget av ekstrem tørke og skogbrannfare i store deler av landet. Erfaringsrapporten beskriver hvordan Nødnett fungerte og ble brukt i håndteringen. Enkelte læringspunkter blir også identifisert.

Last ned pdf (540,8KB)
Utgitt