Erfaringer etter skogbrannsituasjonene 2018


Våren og sommeren 2018 var preget av ekstrem tørke og skogbrannfare i store deler av landet. Erfaringsrapporten beskriver hvordan Nødnett fungerte og ble brukt i håndteringen. Enkelte læringspunkter blir også identifisert.

Dokumentets forside er bygget på DSBs malverk. En  stor "R" illustrerer at dette er en rapport.
Last ned pdf (540,8KB)
Utgitt