Evaluering av Nødnett trinn 1, 1/3


Denne evalueringsrapporten (1/3) redegjør for status i prosjektet og gjennomførte evalueringsaktiviteter, inkl. teknisk-økonomisk evaluering, samt evaluering av prosjektorganisering, prosess, bruk og nytte.

Dokumentets forside med logo fra daværende Direktoratet for nødkommunikasjon, og små bilder av brukere og radioterminaler.
Last ned pdf (440,1KB)
Utgitt