Evaluering av Nødnett trinn 1, 1/3


Denne evalueringsrapporten (1/3) redegjør for status i prosjektet og gjennomførte evalueringsaktiviteter, inkl. teknisk-økonomisk evaluering, samt evaluering av prosjektorganisering, prosess, bruk og nytte.

Last ned pdf (440,1KB)
Utgitt