Evaluering av Nødnett trinn 1, 2/3


Evalueringsrapporten (2/3) redegjør for status i prosjektet og gjennomførte evalueringsaktiviteter, inkl. teknisk-økonomisk evaluering, samt evaluering av prosjektorganisering, prosess, bruk og nytte.

Last ned pdf (553,3KB)
Utgitt