Evaluering av Nødnett trinn 1, 3/3


Denne evalueringsrapporten (3/3) gir en statusoversikt for Nødnettprosjektet, en oppsummering av resultatene fra gjennomførte evalueringsaktiviteter og en vurdering.

Dokumentets forside med logo fra daværende Direktoratet for nødkommunikasjon, og små bilder av brukere og radioterminaler.
Last ned pdf (1,2MB)
Utgitt