Evalueringsrapport øvelse nødkommunikasjon


Hensikten med samvirkeøvelsen var å øve samband og kommunikasjon i og mellom nød- og beredskapsorganisasjoner som har tatt Nødnett i bruk. Rapporten er en del av evalueringen av Nødnett trinn 1.

Dokumentets forside med logo fra daværende Direktoratet for nødkommunikasjon, og små bilder av brukere og radioterminaler.
Last ned pdf (1MB)
Utgitt