Gjennomgang av abonnementsordningen


Hensikten med rapporten er å gi bakgrunn for å videreutvikle ordningen slik at den ivaretar viktige samfunnsmål, skaper et levedyktig Nødnett over tid og oppfattes som kundevennlig, rettferdig og effektiv.

Dokumentets forside med logo fra daværende Direktoratet for nødkommunikasjon, og små bilder av brukere og radioterminaler.
Last ned pdf (2MB)
Utgitt