Gjennomgang av abonnementsordningen


Hensikten med rapporten er å gi bakgrunn for å videreutvikle ordningen slik at den ivaretar viktige samfunnsmål, skaper et levedyktig Nødnett over tid og oppfattes som kundevennlig, rettferdig og effektiv.

Last ned pdf (2MB)
Utgitt