Informasjon om Nødnett – innspill til kommunale og regionale ROS-analyser


DSB anbefaler at Nødnett inkluderes i lokale og regionale ROS-analyser. Dette dokumentet inneholder informasjon om infrastrukturen til Nødnett, om alternative løsninger ved utfall av Nødnett og informasjon om riktig bruk.

Rapportens forside
Last ned pdf (499KB)
Utgitt