Nødnettmagasinet 2012


Nødnettmagasinet var en årlig utgivelse i perioden 2012-2016. Magasinet omtalte temaer knyttet til utbygging og implementering av Nødnett, og etter hvert også aktuelle temaer innen bruk, funksjonalitet og fremtid.

Dokumentets forside. Bildet viser representanter fra brann, politi og helse. Alle har Nødnett-terminal. Brannmannen fremst i bildet snakker i sin.
Last ned pdf (2,5MB)
ISBN-nummer
978-82-999002-0-1
Utgitt

Nødnettmagasinet ble utgitt av det daværende Direktoratet for nødkommunikasjon. Merk at kontaktinformasjonen i dette dokumentet er utgått. Eventuelle henvendelser kan rettes til DSB.