Nødnettmagasinet 2012


Nødnettmagasinet var en årlig utgivelse i perioden 2012-2016. Magasinet omtalte temaer knyttet til utbygging og implementering av Nødnett, og etter hvert også aktuelle temaer innen bruk, funksjonalitet og fremtid.

Last ned pdf (2,5MB)
ISBN-nummer
978-82-999002-0-1
Utgitt

Nødnettmagasinet ble utgitt av det daværende Direktoratet for nødkommunikasjon. Merk at kontaktinformasjonen i dette dokumentet er utgått. Eventuelle henvendelser kan rettes til DSB.