Nødnettmagasinet 2014


Nødnettmagasinet var en årlig utgivelse i perioden 2012-2016. Magasinet omtalte temaer knyttet til utbygging og implementering av Nødnett, og etter hvert også aktuelle temaer innen bruk, funksjonalitet og fremtid.

Dokumentets forside. Bildet viser en Nødnett basestasjon.
Last ned pdf (16,5MB)
ISBN-nummer
1894-5228
Utgitt

Nødnettmagasinet ble utgitt av det daværende Direktoratet for nødkommunikasjon. Merk at kontaktinformasjonen i dette dokumentet er utgått. Eventuelle henvendelser kan rettes til DSB.