Nødnettundersøkelsen førmåling


Førmålingen var et ledd i forberedelsene til å kunne måle effekter og gevinster av det nye nødnettet Undersøkelsene som presenteres i denne rapporten måler brukernes opplevelser av sambandsløsningene før Nødnett.

Dokumentets forside, kun tekst.
Last ned pdf (689,2KB)
Utgitt