Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger


Rapportens formål er å kartlegge, systematisere og sannsynliggjøre nyttevirkningene av nødnettet etter modell av samfunnsøkonomisk analyse.

Dokumentets forside med logo fra daværende Direktoratet for nødkommunikasjon, og små bilder av brukere og radioterminaler.
Last ned pdf (723,2KB)
Utgitt