Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger


Rapportens formål er å kartlegge, systematisere og sannsynliggjøre nyttevirkningene av nødnettet etter modell av samfunnsøkonomisk analyse.

Last ned pdf (723,2KB)
Utgitt