Sluttrapport kostnad trinn 1


Sluttrapporten ble gjennomført for å kartlegge kostnadene knyttet til nødnettsamband i nødetatene før og etter innføring av nytt Nødnett.

Dokumentets forside, kun tekst.
Last ned pdf (4,3MB)
Utgitt