Veiledning anskaffelse av datamodem


Veileder for anskaffelse av TETRA datamodem som skal benyttes med Nødnett. Formålet med veilederen er å gi innsikt i hvilke krav som bør stilles til datamodem så vel som leverandør for å ivareta kvalitet og sikkerhet.

Dokumentets forside viser et bilde av en internettkabel.
Last ned pdf (539,6KB)
ISBN-nummer
978-82-7768-435-2
Utgitt