Veiledning anskaffelse radioterminal


Veilederen gir grunnleggende innsikt i hva som bør anskaffes, hvilke krav som må stilles til utstyret samt hvilke krav som må stilles til leverandøren. Det fremkommer også når og hvordan anskaffelsen bør gjennomføres.

Dokumentets forside viser et bilde av bilmontert radioterminal.
Last ned pdf (404,7KB)
ISBN-nummer
978-82-7768-436-9
Utgitt