Eget APN for datatjenester

For å kunne bruke dataabonnementet, trenger din organisasjon et eget tilgangspunktnavn, også kalt APN. Et eget APN gir deg et privat datanett for ditt utstyr.

Med et eget APN tilknyttes organisasjonens sentrale IT-løsning Nødnett enten ved bruk av et modem eller med en fast linjetilknytning. Dette gjør at din IT-løsning kan kommunisere med et datamodem i Nødnett.

Hvilken løsning som er best egnet for din organisasjonen avhenger av hvor mange modem du ønsker tilknyttet i løsningen, og mengden data du ønsker å sende eller motta. Normalt er det kun behov for ett APN per organisasjon.