Drift av kontrollrom

Bilde fra politiets operasjonssentral. En politimann sitter bak en rekke skjermer, og bruker ulike verktøy i oppdragshåndtering.
Foto: Cedric Archer/DSB

Tjenesten sikrer brukerstøtte og teknisk drift på de til enhver tid produksjonssatte kontrollrommene.

DSB har, i samarbeid med brann, politi og helse, fremforhandlet felles avtaler for leveranse av utstyr og programvare til nødetatenes kontrollrom. Dette inkludert nødvendige service- og supportavtaler.

Driftsorganisasjonene har en koordinerende oppgave mot leverandørene og tilbyr driftsstøttetjenester til sine respektive brukere. DSB ved Branns Dritftsorganisasjon (BDO) leverer driftsstøttetjenester til Brann sine 110- sentraler. Dette abonnementet gjelder kun tjenesten levert av DSB/BDO.

HDO og PIT leverer egne driftstjenester til sine respektive organisasjoner.

Abonnementet "Drift av kontrollrom" dekker krav definert i «Forskrift om driftsstøttetjenester til Nødnettutstyret ved brannvesenets nødalarmeringssentraler og brannvesenet for øvrig».

Abonnementet inneholder blant annet brukerstøtte, drift og vedlikehold, overvåkning av brukerutstyr, oppfølging av leverandører, kart og gazetter.

Her finner du kontaktinformasjon.

 

Produktbeskrivelse


Produktbeskrivelse - Drift av kontrollrom 2.0.pdf (2 MB)