Drift av radioterminaler

Nærbilde av to brannmenn. Utrykningslederen har en radioterminal hengende på brystet og en annen radioterminal i hånden.
Foto: Fredrik Naumann/DSB

Driftsabonnementet inkluderer brukerstøtte, beredskapsvakt og nødvendige driftstjenester som trengs for å bruke radioterminaler i Nødnett.

Branns driftsorganisasjon (BDO) drifter radioterminaler for brann og andre nød- og beredskapsorganisasjoner.

Driftstjenestene inkluderer blant annet etablering og drift av terminaler, linjesupport, behandling av innmeldte feil og avvik, beredskapsvakt og returordning.

For mer informasjon, se produktbeskrivelsen nederst på siden.

Krav til driftsverktøy

Driftsorganisasjonen drifter i dag radioterminaler fra produsentene Cassidian, Sepura og Motorola. Før du bestiller radioterminaler fra en leverandør må du verifisere at driftsorganisasjonen kan drifte radioterminalen. 

Kommunikasjon med driftsorganisasjonen

Som kunde i Nødnett har du flere kontaktpunkter mot driftsorganisasjonen. Dette gjelder brukere fra brann og andre nød- og beredskapsorganiasjoner utover nødetatene.

MinSide: Her skal blant annet feilmeldinger registreres i saksoppfølgingssystemet. Henvendelsen vil da bli loggført og fulgt opp. Feilmeldinger vil bli analysert og ved behov meldt videre til driftsoperatør for Nødnett. Kommunikasjon mellom deg som kunde og driftsorganisasjonen foregår i saksoppfølgingssystemet hvis ikke annet er avtalt.

Telefon: Ta gjerne kontakt med oss på telefon dersom du trenger support. Sperring av radioterminaler vil normalt bli håndtert i løpet av to timer, hele døgnet. Muntlige henvendelser skal alltid etterfølges av at kunden registrerer saken på MinSide.

Beredskapsvakten kan nås utenom normal arbeidstid dersom:

  • Det er behov for å melde tap, tyveri eller misbruk av terminal.
  • Det er behov for sperring av terminal, enten midlertidig eller permanent
  • Det foreligger dekningsutfall med lengre varighet enn 10 minutter og som berører to eller flere radioterminaler

Du finner kontaktinformasjon og åpningstider her.

 

Produktbeskrivelse


Produktbeskrivelse - Drift av radioterminaler 1.8.pdf (356 KB)