ICCS service og support avtale

Tre skjermer i en operasjonssentral, hvor kommunikasjonsløsningen (ICCS) står i fokus.
Foto: Cedric Archer/DSB

DSB administrerer i dag service- og supportavtalen for kommunikasjonssentralene til 110, 112 og 113 .

I 2018 etablerte 110, 112 og 113-miljøene en felles service- og supportavtale for kommunikasjonssentralene med leverandøren Frequentis. Avtalen administreres av DSB som koordinerer med etatene og har løpende dialog med leverandøren om feilretting, eskalering, videreutvikling og viderefakturering.