Brukerevalueringen 2023


Brukerevalueringen 2023 er nå publisert og tilgjengelig i vårt digitale bibliotek.

Hensikten med undersøkelsen var å synliggjøre positive effekter av Nødnett, kartlegge forbedringspotensial og undersøke behovet for fremtidige tjenester. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden september 2022 – januar 2023, og det var et mål å nå ut til alle brukere av Nødnett. Det var totalt 6981 respondenter fra de ulike brukergruppene, inkl. brann, politi, helse, frivillige organisasjoner, el-forsyningen og andre.

brukerevaluering.JPG

Hovedfunnene

Evalueringen viser at den generelle tilfredsheten med Nødnett er høy. 88% av respondentene er fornøyd eller ganske fornøyd med Nødnett.

Nødnett har gitt tydelige gevinster for brukerne og for landets befolkning. Svarene viser at Nødnett bidrar til effektiv kommunikasjon internt og på tvers. Over 70% mener at Nødnett i stor grad bidrar til effektiv kommunikasjon.

Felles situasjonsforståelse er og blir viktig. Over 90% mener at felles situasjonsforståelse er mest kritisk for hvordan de løser oppdraget sitt. Evalueringen viser også hva slags tjenester/funksjonalitet som er antatt kritisk for oppdragshåndtering fremover.

Forbedringspotensial

Øvelse, repetisjon og jevnlig bruk er viktig for å opprettholde kompetanse på bruk av Nødnett, og brukerevalueringen viser forbedringspotensial på dette området. Tallene viser forbedringspotensial blant annet når det kommer til å gjennomføre regelmessige øvelser – både internt i egen organisasjon og sammen med andre. Videre er både dekning og lydkvalitet omtalt som områder med forbedringspotensial.

Besøk biblioteket for å lese brukerevalueringen.