Ekstremværet Gyda og Nødnett


Ekstremværet Gyda har truffet deler av landet og brukere av Nødnett må være forberedt på lokale utfall. Les mer om hva DSB gjør og hva vi ønsker at Nødnett-brukerne gjør.

Ekstremværet Gyda har truffet deler av landet og det er forventet mye regn sør i Trøndelag og i Møre og Romsdal. Ekstremværet er på rødt farenivå. Det er også varslet om flom- og skredfare, samt vind. Se mer på met.no.

Hva gjøres for å styrke beredskapen i Nødnett?

DSB ved avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon følger situasjonen tett og er særlig oppmerksomme på strømbrudd og risiko for langvarig utfall i infrastruktur Nødnett er avhengig av.

Robustheten i Nødnett med blant annet god reservestrømkapasitet, doble telelinjer inn til alle basestasjoner og overlappende dekning bidrar til å redusere risikoen for utfall i Nødnett. Likevel kan langvarige strømbrudd medføre utfall i Nødnett. Ekstremvær kan også medføre utfall av transmisjonslinjer og gjøre direkte skader på Nødnettutstyr eller master hvor Nødnett er innplassert.

Ved strømbrudd går basestasjonene over på reservestrøm (batteri). Samtidig iverksettes som hovedregel strømsparende tiltak på disse basestasjonene for å forlenge varigheten på batteriet.

Transportable basestasjoner kan i samråd med nødetatene evt. kjøres ut ved langvarig utfall av dekning hvis værsituasjonen tillater det. Pr. nå har vi transportable basestasjoner utplassert i Bergen, Trondheim og Kristiansand som vi fortløpende vurderer forflytning og oppkopling av. Dette gjøres i samråd med lokale nødetater.

Benytt mulighetene i Nødnett

God beredskap handler om å være forberedt. DSB anbefaler at alle radioterminaler er fulladet og at brukerne forbereder seg på at det kan komme utfall i Nødnett.

DSB minner om at radioterminalene kan brukes i direktemodus (DMO) på et skadested og er da ikke avhengig av at nettet er tilgjengelig. I tillegg til ulike reserveløsninger i Nødnett, er det også lurt å ha andre alternativer, som for eksempel satelittelefon eller analogt samband.

Informasjon og varsling

Kundenes hovedkontaktpunkt er egen driftsorganisasjon: Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett, Politiets IKT-tjenester eller Branns driftsorganisasjon.

Driftsoperatøren Motorola varsler rutinemessig, på bakgrunn av dagens avtaleverk, de tre driftsorganisasjonene i Nødnett; Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO), Brukertjenestesenter/Branns driftsorganisasjon (BTS/BDO) og Politiets IKT-tjenester (PIT), ved planlagt arbeid eller større hendelser i Nødnett. De tre driftsorganisasjonene varsler videre til sine berørte operasjonssentraler.

Brukere kan følge med på status på utfall på Nødnett driftsstatus. Vi anbefaler bruk av kartet som oppdateres hvert 10. minutt. Tjenesten krever innlogging og at brukere er lagt til av sin organisasjon. Mer informasjon om tjenesten. 

Anmodning om utplassering av transportabel basestasjon gjøres via driftsorganisasjonen (BDO, HDO, PIT).

Statsforvaltere og kommuner som er Nødnett-brukere kan også ta direkte kontakt med sine Nødnett kundekontakter. Det er nyttig for oss å kjenne til lokale utfordringer som ikke formidles via etablerte kontaktpunkter som samvirkekonferanser eller Fylkesberedskapsråd

Status i Nødnett

Status i Nødnett er at det er lite utfall, men vi opplever noe ustabiliteter. Vi må forvente at det kan skje utfall i Nødnett ut fra værutsiktene.

Vi må være forberedt på at værholdene kan gjøre det vanskelig å iverksette umiddelbar feilretting i Nødnett ved et utfall, både hos strømleverandører og for Nødnett sitt eget bakkemannskap.

På Helgelandskysten i Nordland fylke er det per nå ingen utfall i Nødnett, men det er meldt om feil i underliggende infrastruktur som tilsier at utfall kan forekomme pga. at situasjonen i nettet er mer sårbar enn normalt (manglende redundans).