Kommunikasjon og samvirke fungerte godt under svensk-norsk redningsøvelse


Denne uken gjennomførte norske og svenske nødetater en fullskalaøvelse på Scandinavian Mountains Airport i Sälen. 130 personer var involvert i redningsøvelsen. Det ble øvd på planer, rutiner og samarbeid mellom blant annet nødetater og kommuner i Sverige og Norge.

Norske nød- og beredskapsaktører har operasjonelt samarbeid med tilsvarende organisasjoner i Sverige, og Nødnett er koblet sammen med det svenske nødnettet (Rakel). Grenseoverskridende nødkommunikasjon er viktig for at ressursene skal kunne finne hverandre – også på tvers av landegrensene.

Det er viktig å øve på dette, slik at samvirke fungerer godt når det virkelige gjelder.

Hovedfokuset for øvelsen i Sälen var nettopp samvirke ved hendelseshåndtering, og et viktig mål var å øve på kommunikasjon innad i organisasjonene, på tvers av organisasjonene, og ikke minst på tvers av landegrensene. 

Etter øvelsen kunne øvingsleder Gro Taraldsen bekrefte at samvirket fungerte godt, og at Nødnett og Rakel fungerte godt sammen. DSB erfarer også at aktørene hadde god kommunikasjon og forståelse på tvers.

Øvelsen vil nå bli grundig evaluert.

Foto: Anders Olsson, MSB
Foto: Anders Olsson, MSB