Grenseoverskridende kommunikasjon

Utrykningslederne fra det svenske og norske brannvesen  i samtale under en felles øvelse i Strømstad.
Foto: Johan Eklund/MSB

De nordiske landene har lange tradisjoner for samarbeid når det kommer til samfunnssikkerhet og beredskap.

Norske nød- og beredskapsorganisasjoner har operasjonelt samarbeid med tilsvarende organisasjoner i Sverige og Finland. Alt fra naturkatastrofer til kriminalitet er regionale utfordringer som ofte kan kreve ressurser og støtte fra et eller flere naboland. I slike situasjoner er det essensielt at nød- og beredskapsaktører har tilgang til robust, sikker og grenseoverskridende nødkommunikasjon.

Tidligere måtte man gå over til å bruke mobiltelefon ved kommunikasjon med andre nordiske aktører. I dag er Nødnett koblet sammen med finske Virve og svenske Rakel ved hjelp av TETRA-standarden ISI (Inter System Interface). ISI tillater kommunikasjon mellom ulike nett og mulighet for å migrere med radioterminaler til andre nett. Dette gjelder både på strategisk og operasjonelt nivå.

ISI-prosjektet har resultert i bilaterale avtaler mellom Norge/Sverige (NOSE), Finland/Norge (FINO) og Finland/Sverige (FISE). I september 2019 ble treveissammenkoblingen mellom finske Virve, norske Nødnett og svenske Rakel lansert (FINOSE).

I vårt bibliotek finner du felles retningslinjer for NOSE , FINO og FINOSE.

finosetest.JPG
Foto: DSB

I tillegg til felles talegrupper bidrar felles retningslinjer, rutiner og øvelser, samt kunnskap om hverandres beredskapsledelse og metoder, til at det blir enklere, tryggere og mer effektivt å jobbe på tvers av nasjonale grenser. Her kan du lese mer om produktene Bruk i Sverige og Bruk i Finland.

Grenseoverskridende kommunikasjon er et samarbeid mellom DSB og DSBs motparter i Finland og Sverige, henholdsvis Erillisverkot og Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).