Bruk i Sverige

Illustrasjonsbilde som viser det norske og svenske flagget side om side.
Foto: iStock

Tjenesten gir deg muligheten til å kommunisere i felles talegrupper med brukere i Sverige ved grenseoverskridende hendelser og oppgaver.

Sverige, Finland og Norge har grenseoverskridende nødkommunikasjon. Dette gjør at nordiske beredskapaktører kan bistå hverandre ved behov, enten det er snakk om arrangementer, ulykker eller kriser. Dette samarbeidet er særlig aktuelt i grenseområdene.

Tjenesten «Bruk i Sverige» gjør at norske Nødnettbrukere kan snakke med svenske kolleger i norsk-svenske talegrupper (NOSE). De samme talegruppene kan brukes i begge land, og samvirke kan slik foregå på tvers av grensene på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

For mer informasjon om NOSE-tale­grupper og norsk-svensk samarbeid, se egne retningslinjer for grenseover­skridende samvirke i Nødnett og Rakel.

Hvordan bli bruker? 

For å bli bruker av tjenesten må kunden søke om kvalifisering og angi samvirkebehov. Søknadsskjemaet ligger nederst på denne siden.

Kunden godkjennes av DSB og MSB (Sverige) i fellesskap. 

Når søknaden er godkjent kan tjenesten bestilles for kundens radioterminaler. Radioterminalene må programmeres med relevante NOSE-talegrupper og oppdateres med korrekt programvare.

For mer informasjon om tjenesten, aktivering, drift og kostnader, se produktbeskrivelsen som ligger tilgjengelig under søkandsskjemaet. Der finner du også krav til terminaler som skal brukes til grenseoverskridende kommunikasjon mellom Norge og Sverige.


Søknad om kvalifisering for Bruk i Sverige

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde
Produktbeskrivelse - Bruk i Sverige 1.5.pdf (1 MB) Radio terminal requirements for ISI.pdf (346 KB)