Retningslinjer NOSE


Retningslinjene for grenseoverskridende samvirke i Nødnett og Rakel er rettet mot deg som har behov for å kunne kommunisere og samvirke med en kollega eller samarbeidsaktør i nabolandet.

Dokumentets forside viser bilde av redningsmannskap på scootere i vinterlandskap.
Last ned pdf (20MB)
ISBN-nummer
978-91-7383-741-5
Utgitt

Informasjon om hvordan du bruker det nasjonale TETRA-nettet, finnes i dokumentene Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere og Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel.