Bruk i Finland

Illustrasjonsbilde som viser kart over Finland og naboland. Det finske plagget er plassert midt i Finland.
Foto: iStock

Tjenesten gir deg muligheten til å kommunisere i felles talegrupper med brukere i Finland ved grenseoverskridende hendelser og oppgaver.

Sverige, Finland og Norge har grenseoverskridende nødkommunikasjon. Dette gjør at nordiske beredskapaktører kan bistå hverandre ved behov, enten det er snakk om arrangementer, ulykker eller kriser. Dette samarbeidet er særlig aktuelt i grenseområdene.

Tjenesten «Bruk i Finland» gjør at norske Nødnettbrukere kan snakke med finske kolleger i norske-finske talegrupper (FINO). De samme talegruppene kan brukes i begge land, og samvirke kan slik foregå på tvers av grensene på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

For mer informasjon om FINO-tale­grupper og finsk-norsk samarbeid, se egne retningslinjer for grenseover­skridende samvirke i Nødnett og Virve (for øyeblikket kun engelsk).

Hvordan bli bruker? 

For å bli bruker av tjenesten må kunden søke om kvalifisering og angi samvirkebehov. Søkandsskjemaet ligger nederst på denne siden.

Kunden godkjennes av DSB og Erillisverkot (Finland) i fellesskap. 

Når søknaden er godkjent kan tjenesten bestilles for kundens radioterminaler. Radioterminalene må programmeres med relevante FINO-talegrupper og oppdateres med korrekt programvare.

For mer informasjon om tjenesten, aktivering, drift og kostnader, se produktbeskrivelsen som ligger tilgjengelig under søknadsskjemaet.


Søknad om kvalifisering for Bruk i Finland

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde
Produktbeskrivelse - Bruk i Finland 1.5.pdf (2 MB)