Nødnett gradvis tilbake


Situasjonen er søndag kveld vesentlig forbedret, men det er fortsatt store utfall av strøm og e-kom i enkelte kommuner i Viken, Innlandet, og Vestfold og Telemark.

Kraftselskapene jobber fortsatt med å rydde trær og gjenopprette strømtilførselen etter uværet på fredag. Statsforvalterne i områdene som er berørt av uværet melder om en generell forbedret situasjon, men at rettearbeidet vil ta tid.

Samarbeidet i kommunene er fortsatt godt og kraftselskapene jobber med opprydding for å få strømmen tilbake. Vi har også egne bakkemannskaper ute for å avdekke om det kan være andre feil som må rettes på basestasjonene, som for eksempel antenner eller radiolinjespeil som har blåst ut av posisjon, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.

Søndag kveld er det rundt 50 av 2 085 basestasjoner i Nødnett som fortsatt er rammet av strømbruddet. På forespørsel fra helsetjenesten kjøres det nå ut en transportabel basestasjon til Dalen i Tokke kommune, med bistand fra Sivilforsvaret. For å gi lokal dekning er det tidligere i helgen plassert ut en basestasjon i Fagernes i Valdres.

Enkelte berørte kraftselskap har informert oss om at feilretting vil fortsette i flere dager. Det er derfor er vanskelig å gi eksakte prognoser for når alt er tilbake i normal drift, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.

Sivilforsvaret har tjenestepliktige i aktiv innsats ved Begna bruk og i Hedalsheimen. Der bistår de brannvesenet og kommunen med et informasjons- og kommunikasjonspunkt hvor befolkningen kan henvende seg ved behov for varsling, informasjon eller annen bistand. Sivilforsvaret bistår også kommunen med strømaggregater i henholdsvis Valdres og Rollag.

Andre saker