Branns innplassering

Brukerkategori    Funksjon
Meget høy

Operatørplasser i 110-sentraler 

Høy -
Middels

Mannskap med døgnkasernering. Mannskap på vakt på brannstasjonen i kontinuerlig vaktordning.

Brannmann (røykdykker/arbeidsterminal) (heltid)

Brannbefal/utrykningsleder (heltid)

Kjøretøy (alle brannbiler)

Lav

Mannskap på vakt på dagtid

Mannskap som inngår i dreiende hjemmevakt

Brannmann (røykdykker) (deltid)

Brannbefal/utrykningsleder/arbeidsradio (deltid)

Utdanning (Norges brannskole/Sivilforsvarets utdannings- og kompetansesenter)

Skogbrannhelikopteret

Meget lav

Mannskap uten krav til fast vaktordning

Utalarmeringsradio

110 fallbackradioer

Radioterminal som kun brukes til stasjonsvarsling

Beredskap

Støttestyrker/depotstyrker

Interkommunale utvalg for akutt forurensing

Backupradio i kjøretøy (fastmontert radio nummer 2 i kjøretøy)

Gatewaykoffert