Taleabonnement

Nærbilde av en politimann som snakker i en Nødnett-terminal  under en PLIVO-øvelse i Stavanger.
Foto: Fredrik Naumann/DSB

Taleabonnement gir deg muligheten til å samvirke med andre nød- og beredskapsbrukere i Nødnett, både internt i din egen organisasjon og på tvers.

Med et taleabonnement kan du kommunisere i felles talegrupper eller i en-til-en-samtaler med andre brukere.

Taleabonnementene er inndelt i kategorier basert på den enkelte brukers antatte belastning ved normal bruk. 

For nye kunder vil DSB informere om innplassering av abonnement i de ulike priskategoriene. Det er utarbeidet en oversikt for innplassering for helse og innplassering for brann.

Andre detaljer om abonnementet kan du lese mer om i produktbeskrivelsen som ligger nederst på siden.

Vil du tegne et abonnement? Slik går du frem.

Her finner du bestillingsskjema.

Merk at prosessen med anskaffelse av radioterminaler ikke bør starte før oppstartsmøte med DSB er gjennomført. På oppstartsmøtet avdekkes behov som har innvirkning på valg av radioterminaler. I vårt bibliotek finner du også veiledere til anskaffelse av både datamodem og radioterminal.

Produktbeskrivelse


Produktbeskrivelse - Taleabonnement 1.7.pdf (399 KB)