Helses innplassering

Brukerkategori    Funksjon
Meget høy

Operatørplasser (AMK-sentraler, LV-sentraler og akuttmottak) 

Høy

Radioterminaler i ambulansetjenesten (bil-, båt- og luftambulanse)

Fastmonterte og håndholdte terminaler i operativ drift. (Dagbil/døgnbil, legebil o.l.)

Middels  - 
Lav

Håndholdte radioterminaler for kommunenes fastleger og leger i vakt.

Håndholdte radioterminaler i LV-sentraler.

Radioterminaler for prehospitale tjenester ment brukt for ledelse, administrativt- og teknisk personel.

Operatørplasser beregnet til test og opplæring hos HDO. 

Meget lav

Reserve radioterminaler på kontrollrom (AMK-sentraler, LV-sentraler og akuttmottak. Inkludert Fallbackradio). 

Reserve radioterminaler på LV-sentraler. 

Radioterminaler til bruk i annen kommunal helsetjeneste (som f.eks. hjemmebaserte gjenester). 

Radioterminaler for test og opplæring hos HDO

Beredskap

Radioterminaler for beredskap:

Radioterminalen er normalt ikke i bruk og er normalt ikke slått på. Radioterminalen er kun klargjort for bruk, ligger på lager og tas bare frem når det skjer større oppdrag.