Transmisjon

Abstakt illustrasjonsbilde.
Foto: iStock

Transmisjonslinjer gjør det mulig å transportere tale og data fra A til B.

Transmisjonslinjer (tale- og datalinjer) i Nødnett blir brukt til å transportere kommunikasjon mellom kjernenett og basestasjoner, eller mellom kjernenett og kontrollrom hos den enkelte organisasjonen.

Transmisjon sikrer overføring av data eller taletrafikk i form av leid linje eller IP VPN linje. DSB har eksklusiv rett til å levere transmisjon til dette formålet, på grunn av ende-til-ende ansvar for at Nødnett og utstyr skal fungere sammen til avtalt kvalitet. Transmisjonslinjen leveres med avtalt kapasitet og redundans.

Det finnes to ulike transmisjonslinjer:

Talelinje

Talelinje gir et fast og dedikert transmisjonslinje med stor datasikkerhet og høy transmisjonskvalitet. Det leveres talelinje mellom kontrollrom og Nødnett kjernenett som sikrer at kontrollrom kan kommunisere med radioterminaler i Nødnett eller offentlig telenett.

Datalinje (IP VPN)

Kontrollrommenes datalinjer driftes og overvåkes av Motorola. DSB sikrer redundans, som innebærer at datatrafikken kan sendes via alternativ rute ved behov.

Datalinjen leveres med:

  • Mulighet til å prioritere trafikk basert på innhold. For eksempel kan taletrafikk ha en høyere prioritet enn posisjonerings-informasjon til radioterminalene. Prioritering tilpasses brukerbehov.
  • Kryptering som standard. Ekstra sertifikatbasert autentisering leveres på linjen mellom Nødnett og ruteren hos kunden.
  • Diversitet som etableres som fysisk adskilt trasé på fiberføringer inn i bygningen. 

Kvalitetsparamentre finnes i produktbeskrivelsen under. 

Abonnement kan bestilles via bestillingsskjema.


Produktbeskrivelse - Transmisjon 1.4.pdf (697 KB)