Typegodkjenning

Seks radioterminaler på rekke.
Foto: DSB

Alle terminaler, kontrollromsløsninger og -applikasjoner skal godkjennes av DSB før de kan benyttes i Nødnett. Dette er viktig for en stabil og forutsigbar drift av nettet og dets tjenester.

Radioterminalene kan være håndholdte, fastmonterte i kjøretøy eller bordmonterte ved for eksempel operatørplasser. Det finnes også personsøkere som kan brukes i Nødnett, og modem for å overføre data mellom to datamaskiner. Her kan du lese mer om anskaffelse av radioterminaler.

Hensikten med typegodkjenningen er å sikre at terminaler, kontrollromsløsninger og –applikasjoner har riktig basisfunksjonalitet og oppfyller tekniske krav for bruk i Nødnett. Typegodkjenning reduserer risikoen for brukerne og sikrer at tjenesten fungerer som den skal og ikke forstyrrer andre systemer. Typegodkjenning er ogå nødvendig for å teste viktige sikkerhetsfunksjoner for brukerne. 

Søknad om typegodkjenning

Søknad om typegodkjenning må inneholde følgende opplysninger:

  • Søkerens kontaktdata
  • Hva slags utstyr eller programvare som søkes godkjent
  • Ønsket tidspunkt for eventuell test
  • Andre viktige opplysninger som krever forberedelser

Dersom søknaden gjelder kontrollrom må den også inneholde:

  • Detaljering av utstyr eller programvare som søkes godkjent 
  • Tidligere sertifiseringer mot Nødnett og andre nett

Priser for typegodkjenning ligger i prislisten. Forespørsel om typegodkjenning sendes til . Eventuelle spørsmål kan også rettes hit.

Relevante dokumenter


Produktbeskrivelse - Typegodkjenning, regler og prosedyrer 1.1.pdf (698 KB) Produktbeskrivelse - Typegodkjenning 1.1.pdf (706 KB) Godkjente radioterminaler 270224.pdf (173 KB)